DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

RMG-Inspektion søger sprinklerinspektør

Har du styr på sprinkleranlæg og kunne tænke dig en fleksibel hverdag?

I jobbet som inspektør varetager du din egen kundeportefølje i dit eget geografiske område. Du planlægger selv din hverdag fra hjemmekontor, hvorfra du kører ud og inspicerer på diverse typer sprinkleranlæg (AVS- og vandtågeanlæg).

Med en god kundedialog sikrer du et godt samarbejde og sparring med kunderne, og du tilstræber altid en service i topklasse. Efter besøgene udarbejder du inspektionsrapporter til kunder og myndigheder, og du forstår vigtigheden i at opretholde en god sagsadministration.

Kundeporteføljen består af erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende. Opgaverne og typen af inspektioner kan variere meget i størrelse og omfang, hvorfor aldrig to dage er ens i jobbet. Der kan forekomme inspektionsopgaver i hele landet, hvorfor rejsetid og overnatning fra tid til anden kan forekomme.

Om virksomheden

RMG-Inspektion er en del af KIWA Group, men vi fungerer som selvstændig juridisk enhed, og er af DANAK akkrediteret som uvildigt tredjeparts inspektionsselskab. Det betyder, at RMG-Inspektion er godkendt til at gennemføre brandværnsinspektioner samt at inspicere og godkende automatiske brandsikringsanlæg som af myndighederne og forsikringsselskaberne er krævede.

RMG-Inspektion er desuden kendetegnet ved en stor professionalisme og ordentlighed i vores arbejde. Vi har et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden og kender styrken i samarbejde og fællesskab.   

Jobbet som sprinklerinspektør indebærer

 • Planlægning og koordinering af inspektionsopgaver i eget geografisk område
 • Tilsikre at årlige inspektioner gennemføres optimalt mht. tid og planlægning
 • Afvikling af 1. inspektioner indenfor sprinkleranlæg (AVS- og vandtågeanlæg)
 • Forestå rapportering og dokumentation til relevante interessenter i forbindelse med inspektioner
 • Sikre gode relationer og et højt serviceniveau til RMG-Inspektions kunder
 • Sikre god sparring og samarbejde med kolleger, kunder og samarbejdspartnere
 • Nysgerrighed og sikring af egen læring på regler og lovgivning
 • Deltagelse og engageret involvering i vores interne ERFA-møder

Kvalifikationer

Du har gode menneskelige og kommunikative egenskaber. Du er omgængelig og nysgerrig som person, og du motiveres af godt samarbejde og servicering af kunderne. Du er struktureret i dit arbejde og har en god portion ordenssans. Du er en selvstarter, der kan lide at være i gang og forstår vigtigheden i deadlines og god planlægning.

Din faglige tilgang til dette job kan være flere. Du skal have flere års kendskab til sprinkleranlæg, og gerne til projektering – og tilsyn med udførelsen af AVS-anlæg. Din teoretiske uddannelse kunne være installatør, bygningsingeniør, maskinmester eller anden relevant uddannelse.

Det er vigtigt, at du har egen bil og et gyldigt kørekort. Dette er en forudsætning for jobbet.

RMG Inspektion tilbyder

Et spændende og selvstændigt job i en god og udviklende virksomhed. Et fleksibelt og uformelt samarbejdsmiljø og gode personalemæssige forhold som bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og hjemmearbejdsplads. 

Desuden tilbydes du

 • Grundig introduktion til jobbet og til de forestående kunder
 • Et job med stor frihed under ansvar, som du selv i høj grad er med til at præge
 • Et samarbejde med kolleger, hvor alle bidrager til at nå de fælles mål
 • Et job med engagerede kolleger i et sundt og positivt samarbejdsklima
 • Løn forhandles personligt efter kvalifikationer og erfaring

Tiltrædelse

Snarest muligt dog senest pr. 01.09.2020.

Søg jobbet ved at sende cv, ansøgning og andre relevante papirer på mail til: hher@rmg-inspektion.dk

Hvis du ønsker yderligere informationer vedr. jobbet som AVS-inspektør, er du velkommen til at kontakte Hans Hermann på tlf. 4011 5262.

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler

RMG-Inspektion A/S

Uvildigt inspektionsselskab – DANAK-akkrediteret

RMG-Inspektion er et uvildigt inspektionsselskab, der af DANAK er akkrediteret til inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg. Akkrediteringen dækker også generelle brandværnsinspektioner. Vi udfører inspektioner for ejerne af de bygninger, hvori alarmanlæggene er installeret.  Vores inspektioner udføres for alle typer erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende. I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører. Det er vores målsætning at tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger.

RMG-Inspektion A/S er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Søg jobbet

Søg jobbet ved at sende cv, ansøgning og andre relevante papirer på e-mail til:

hher@rmg-inspektion.dk