DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Projekteringskursus Brandventilation Generelt

Projekteringskursus Brandventilation Generelt

Med Projekteringskurset Brandventilation Generelt får du et godt overblik over og baggrundsviden om brandventilationsanlæg.

Du kan deltage i Projekteringskurset Brandventilation Generelt som en enkeltstående kursusdag, eller du kan vælge at kombinere kurset med Brandteknisk Basiskursus, Projekteringskursus Brandventilation Termisk, Projekteringskursus Brandventilation Mekanisk og Eksamensforberedelse Brandventilation.

Kurset er for dig, der er:

 • ABA-installatør
 • VVS-installatør
 • Projektleder
 • Rådgivende ingeniør
 • Beredskabsinspektør
 • Bygnings- og brandmyndighed
 • Byggesagsbehandler
 • Forsikringsingeniør

Kursusindhold

På et projekteringskursus i generel brandventilation lærer du bl.a. om forskrifter, retningslinjer og standarder, CE-mærkning og attestation, og du bliver klogere på idriftsættelse, færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandventilationsanlæg.

Du undervises af inspektør Per Aasbjerg og deler praktiske erfaringer med de andre deltagere. Vi taler om risici for at begå fejl, og hvordan vi undgår dem. Kurset er en kombination af teori og praktiske opgaver. Undervejs gennemgår vi løsningsforslag, så du får de bedste forudsætninger for arbejdet med automatiske brandventilationsanlæg ABV.

På Projekteringskursus Brandventilation Generelt får du:

 • Baggrund for brandventilationsanlæg (hvorfor og hvordan?)
 • Regelgrundlag (forskrifter, retningslinjer og standarder osv.)
 • Godkendelse af brandventilationsfirmaer jf. Retningslinje 001, samt personcertificering jf. Retningslinje 002
 • Styring af brandventilationsanlæg; inkl. bestemmelserne for sammenkoblede brandsikringsanlæg
 • CE-mærkning og attestation
 • Dokumentation af brandventilationsanlæg
 • Anlægsdrift og anlægsvedligeholdelse
 • Idriftsættelse, færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg

Forudsætning for certificering inden for automatiske brandventilationsanlæg ABV

Vil du certificeres inden for automatiske brandventilationsanlæg ABV? For at blive indstillet til prøven, er det et krav, at du bl.a. har deltaget i Projekteringskursus Brandventilation Generelt.

Praktisk info

Dato
Forespørg på dato

Varighed
1 dag

Book Projekteringskursus Brandventilation Generelt

Kontakt kursusansvarlig
Susanne Borregård Nielsen
7022 4321
kursus@rmg-inspektion.dk

Læs mere om RMG-Inspektions kursusrække i brandventilation

Book kursus

Susanne Borregaard Nielsen - RMG-Inspektion

Få flere informationer og book Projekteringskursus Brandventilation Generelt.

Kontakt kursusansvarlig
Susanne Borregård Nielsen
7022 4321
kursus@rmg-inspektion.dk

Certificering

Projekteringskursus Brandventilation Generelt er en forudsætning for at kunne gå til eksamen og blive certificeret inden for termiske og/eller mekaniske brandventilationsanlæg ABV.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har deltaget i Brandteknisk Basiskursus, inden du deltager i Projekteringskursus Brandventilation Generelt.