DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk branddørslukning (ABDL)

Inspektion af automatisk branddørslukning – ABDL

For anlægsejere tilbyder vi årlig inspektion af branddøre med automatisk branddørslukning.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende automatisk branddørlukning. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Automatisk branddørlukning ser man på klassificerede branddøre/-porte, som enten er krævet jævnfør bygningsreglementet, eller på branddøre/-porte, som normalt vil skulle stå åbne af brugerhensyn.

ABDL-anlæg øger sikkerheden

Et automatisk branddørlukningsanlæg fastholder branddøren/-porten i åben tilstand, og i tilfælde af røgudvikling omkring døren, detekteres røgen af en røgdetektor, som er placeret på hver side af døren. Ved detektering af røg lukkes branddøren/-porten derefter i. Automatisk branddørslukning kan man også se på vinduer og lemme.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at døre/porte med automatisk branddørlukning er funktionsdygtigt og at disse døre/porte serviceres og vedligeholdes som beskrevet i retningslinjen.

Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der kan give anledning til, at dørene med automatisk branddørlukning skal tilpasses de nye forhold.

Et effektivt hjælpeværktøj

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet. Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for, at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Bestil inspektion af branddørlukning

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion af automatisk branddørslukning.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.