DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Inspektører sprinkleranlæg

Sprinkleranlæg

Jonas Henkel Simonsen
Tlf.: +45 2090 9134
johs@rmg-inspektion.dk

Sprinkleranlæg

Michael Hansen
Tlf.: +45 2090 7705
mih@rmg-inspektion.dk

Sprinkleranlæg

Per Jakobsen
Tlf.: +45 2090 7713
pja@rmg-inspektion.dk

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.