DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Brandventilationsanlæg (ABV)

Inspektion af brandventilationsanlæg – ABV

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne eventuelt krævede årlige inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede brandventilationsanlæg.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et brandventilationsanlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

ABV-anlæg fjerner røg og varme

Et brandventilationsanlæg har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning. Formålene kan for eksempel være:

  • at øge personsikkerheden
  • at sikre redningsberedskabets indsatsveje
  • at forhindre brandudbredelse fra et røglag
  • at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at brandventilationsanlægget til stadighed er funktionsdygtigt, og at anlægget serviceres og vedligeholdes som beskrevet i retningslinjerne. Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv. Det kan give anledning til ændrede anlægskrav.

Letforståelig rapport

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen.

Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens indhold.

Bestil inspektion af brandventilationsanlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af brandventilationsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.