DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Automatisk gasalarmanlæg (AGA)

Inspektion af automatiske gasalarmanlæg – AGA

Et automatisk gasalarmanlæg har til formål at nedsætte risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i virksomhedernes daglige drift. 

Da svigt kan have tragiske og alvorlige økonomiske konsekvenser er det i ejerens egen interesse, men også et krav fra myndigheder og forsikringsselskaber, at et automatisk gasalarmanlæg pålægges en årlig inspektion og godkendelse.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et  automatisk gasalarmanlæg. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion, der typisk finder sted én gang om året.

Førsteinspektioner af AGA-anlæg

Vi udfører desuden førsteinspektioner for anlægsinstallatører, der har behov for at få godkendt nyetablerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg.

Uanset om der er tale om en årlig inspektion eller en førsteinspektion, sker inspektionen på baggrund af de for anlægget gældende forskrifter.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi anlæggets funktioner og vedligehold og sikrer desuden, at anlægget ikke giver anledning til blinde alarmer, der forårsager unødig alarmering af brandvæsnet.

Vi registrerer endvidere ændringer i produktionsmetoder, -forhold, bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Inspektionsresultat – et effektivt hjælpeværktøj

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapporternes indhold.

Inspektion og godkendelse af et automatisk gasalarmanlæg belønnes ofte med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af gasalarmanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske gasalarmanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.