DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Tryksætningsanlæg (ATA)

Inspektion af automatiske tryksætningsanlæg – ATA

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af tryksætningsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede ATA-anlæg.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et tryksætningsanlæg. Vores akkreditering sikrer din virksomhed en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Et ATA-anlæg ser du installeret de steder, hvor bygningen er højere end 22 meter over terræn eller på steder, hvor redningsberedskabets stiger ikke kan nå redningsåbningerne.

ATA-anlæg sikrer røgfrie flugtveje

Tryksætningsanlægget har til formål at sikre røgfrie flugtveje.

I forbindelse med inspektionen kontrollerer vi, at tryksætningsanlægget er funktionsdygtigt, og at anlægget serviceres og vedligeholdes som beskrevet i standarden. Vi registrerer endvidere ændringer i bygningsindretning, -brug osv., der giver anledning til ændrede anlægskrav.

Få et hjælpeværktøj til sikkerhedsarbejdet

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvor vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen.

Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for din virksomheds ledelse og medarbejdere.

Vi gør os umage for at udarbejde rapporten i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapportens eventuelle påtaler.

Bestil inspektion af tryksætningsanlæg

Kontakt salgschef Benedikte van Vliet på +45 4090 9188 eller Benedikte.van.Vliet@kiwa.com for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske tryksætningsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
+45 4090 9188
Benedikte.van.Vliet@kiwa.com

Download færdigmelding

Brug Adobe Acrobat Reader

Åben, udfyld og gem altid din formular med Adobe Acrobat Reader.

Du bør ikke udfylde formularen direkte i din webbrowser, da indtastede data går eller kan gå tabt.

For hjælp – se instruktionen

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.