DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Skumslukningsanlæg (ASA)

Inspektion af automatiske skumslukningsanlæg – ASA

For anlægsejere gennemfører vi den af myndighederne krævede årlige inspektion og godkendelse af automatiske skumslukningsanlæg.

For anlægsinstallatører udfører vi desuden førsteinspektioner af nyetablerede anlæg eller anlægsudvidelser.

RMG-Inspektion har den nødvendige DANAK-akkreditering for at kunne inspicere og godkende et automatisk skumslukningsanlæg. Vores akkreditering sikrer jer en uvildig inspektion i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Etablér ASA-anlæg i brandfarlige rum

ASA-anlæg etableres især i særligt brandfarlige rum og områder, og derfor forventer ejere, myndigheder og forsikringsselskaber naturligvis, at et automatisk skumslukningsanlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og varer samt afbrydelser i virksomhedernes daglige drift.

For at kunne stole på ASA-anlægget verificeres pålideligheden én gang årligt ved en inspektion. Her afdækkes eventuelle funktionsfejl, manglende vedligehold og/eller forekomsten af blinde alarmer, der forårsager unødig alarmering af brandvæsnet.

I forbindelse med inspektionen vurderes det også, om der er sket ændringer i produktionsmetoder og  produktionsforhold, bygningsindretning og -brug, der påvirker de krav, der stilles til ASA-anlægget.

Inspektionsresultat og eventuelle påtaler

Efter inspektionen udarbejder vi en rapport, hvori vi redegør for inspektionsresultatet og de eventuelle påtaler, der kan være forbundet med godkendelsen. Rapporterne fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vi gør os stor umage for at udarbejde rapporterne i en form og et sprog, der gør det nemt for alle implicerede parter at overskue rapporternes indhold.

Inspektion og godkendelse af ASA-anlæg belønnes ofte med en attraktiv forsikringsrabat.

Bestil inspektion af skumslukningsanlæg

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om inspektion og godkendelse af automatiske skumslukningsanlæg.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.