DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Brandværnsinspektion (BV)

Akkrediteret brandværnsinspektion – BV

RMG-Inspektion tilbyder akkrediteret brandværnsinspektion (BV) og regelmæssig brandværnsinspektion (RBV).

BV dækker årlige inspektioner og RBV halvårlige.

Læs mere om RBV

BV indebærer en løbende kontrol, vurdering og rådgivning vedrørende de almene brandmæssige forhold. Det vil sige, at vi ved hvert inspektionsbesøg vurderer alle brand- og eksplosionsmæssige risici, herunder:

 • Bygnings-, produktions- og lagermæssige forhold
 • Oplag af brand- og miljøfarlige stoffer
 • Alarmering samt flugt- og evakueringsforhold
 • Slukningsudstyr og slukningsberedskab
 • Ordensmæssige forhold

For BV-inspektion gælder

 • Kan gennemføres med de inspektionsintervaller, kunden eller forsikringsselskabet finder hensigtsmæssig.
 • Kan indeholde en brandteknisk beskrivelse, men det er ikke et ufravigeligt krav.
 • Kan indeholde en brandteknisk tegning.
 • Skal gennemføres som en årlig inspektion.

Inspektionsrapport – et effektivt hjælpeværktøj

Efter hver inspektion udarbejdes en inspektionsrapport, der i nogle tilfælde indeholder fotodokumentation. Rapporten fungerer ofte som et effektivt hjælpeværktøj i det daglige sikkerhedsarbejde for virksomhedens ledelse og medarbejdere, ligesom den kan danne grundlag for en forhandling med forsikringsselskaberne.

Forsikringsselskaberne lægger generelt så stor vægt på, at der gennemføres regelmæssige inspektioner, at der kan opnås rabat på forsikringerne.

Derfor skal du vælge RMG-Inspektion:

 • Vi har de nødvendige godkendelser
 • Letforståelige rapporter
 • Vejledning
 • Konkurrencedygtige priser
 • Ingen forudbetaling
 • Ingen binding
 • Hjælp til opsigelse af nuværende aftaler

Bestil akkrediteret brandværnsinspektion

Kontakt os på telefon 7022 4321 eller e-mail info@rmg-inspektion.dk for at få mere at vide om akkrediteret brandværnsinspektion.

Ring til Benedikte i dag

ring-til-benedikte

Benedikte van Vliet, vores salgschef, sidder klar til at informere om inspektioner.

Kontakt salgschef
Benedikte van Vliet
7022 4321

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.