DANAK akkreditering/Kvalitetskontrol

Hvorfor vælge RMG-Inspektion?

Inspektionsvirksomhed med knowhow og nødvendige akkrediteringer

I RMG-Inspektion finder du en uvildig inspektionsvirksomhed, der dels er i besiddelse af de nødvendige akkrediteringer, dels råder over et veluddannet team af inspektører, der sørger for en kompetent og smidig proces.

Vi gør ikke tingene sværere, end de er, og vi deler gerne ud af vores viden. Med os på sidelinjen vil du opleve, at det fremover bliver nemmere at overskue og dermed overholde de myndighedskrav, der stilles til automatiske brandsikringsanlæg. For os er dialogen med dig som anlægsejer og fagfolk et af de vigtigste elementer i vores inspektionssamarbejde.

Vi har de nødvendige godkendelser
RMG-Inspektion er DANAK-akkrediteret som type A (uvildigt tredjeparts) inspektionsvirksomhed. Det betyder, at vi er godkendt til at udføre brandværnsinspektioner samt de af myndighederne og forsikringsselskaberne krævede inspektioner og godkendelser af automatiske brandsikringsanlæg. Vores akkreditering er altså din garanti for, at vores inspektioner overholder de krav og retningslinjer, der til enhver tid er gældende for området.

Inspektionsbesøg stjæler ikke din tid
Med mindre det er et ønske eller et krav fra din side at deltage i inspektionen, finder vores inspektør selv rundt i din ejendom ved at følge oversigtsplanerne. Sådan er det også ved vores første besøg på adressen. Vi sørger for, at vores besøg belaster din virksomhed mindst muligt og har så at sige kun brug for at tale med dig umiddelbart før inspektionen påbegyndes og igen umiddelbart efter, hvor vi laver en kort evaluering.

Letforståelig rapport
Efter endt inspektion modtager du en rapport, der kort og i et letforståeligt sprog gør rede for resultatet. Rapporten forudsætter ikke kendskab til særlige fagudtryk. Den indeholder desuden et inspektionsresultat, der gør det nemt og hurtigt at tage hånd om eventuelle påtaler.

Vejledning
Vores inspektører tager sig gerne tid til at vejlede dig og de personer, du har udpeget som ansvarlige for driften af din virksomheds bygninger og/eller automatiske brandsikringsanlæg.

Konkurrencedygtig pris
Prisen for inspektionen er fastsat på baggrund af tidsforbruget til inspektion, rapportering og andel af kørsel m.m. Vores konkurrencedygtig pris afspejler ovenstående grundlag, ligesom vi altid kan kontaktes for et konkret tilbud.  Prisreguleringer følger den almindelige udvikling i prisindekset.

Ingen forudbetaling
Din virksomhed bliver ikke faktureret, før inspektionen er udført og rapporten fremsendt.

Ingen binding
Vi binder ikke din virksomhed til en flerårig kontrakt. Det betyder, at du uden særligt forudgående varsel kan opsige din aftale med os.

Hjælp til opsigelse af nuværende aftaler
Når du vælger RMG-Inspektion, tilbyder vi at opsige din eksisterende inspektionsaftale. Vi ønsker at gøre det nemt og enkelt for din virksomhed at indgå en inspektionsaftale med os.

Kontakt en uvildig inspektionsvirksomhed

Kontakt RMG-Inspektion

Akkrediteret inspektion

Vi arbejder efter veldefinerede procedurer og er under løbende kontrol af DANAK. Vores akkreditering er forudsætningen for, at vi må benytte DANAK-logoet med den røde kongekrone.